Bahagian ini melihat pada MNC di Malaysia yang berhaluan kerjaya global terbaik. Ia juga melihat pada selazim mana kewujudan MNC di Malaysia.