Menjaminkan keselamatan kewangan ialah perkara yang paling penting dalam menjamin kualiti kehidupan. Menyimpan dan menguruskan duit juga meliputkan kegiatan pelaburan supaya wang yang sedia ada dapat berganda dan seterusnya menguntungkan kita. Bacakan seksyen ini untuk melanjutkan pengetahuan anda tentang pelaburan.