Bahagian ini akan membincangkan produk pengguna di Malaysia. Rencana di dalam ini adalah mengenai pelbagai jenis barangan yang dijual di Malaysia dan bagaimana strategi pemasaran dan pengiklanan berbeza untuk produk-produk yang berbeza.